Ομάδες εστίασης – Πώς να τρέξει τους

Μια ομάδα εστίασης περιλαμβάνει την ενθάρρυνση κάλεσε ομάδα των συμμετεχόντων να μοιραστούν τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα, στάσεις και ιδέες σχετικά με συγκεκριμένο θέμα. Οργάνωση ομάδων εστίασης εντός ενός οργανισμού μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμη για να πάρει buy-in σε ένα έργο από καφετέριες


・ Please!! Share Free!!

|

Κοινόχρηστο στοιχείο


・ Focus groups – Πώς να τρέξει τους

[Link To This Post (HTML code)][Trackback URL]